top of page
Resim_1.jpg
NKH_Logo_R1.png

Okuyan, anlayan, yaşayan bir nesil için...

capa_biz_kimiz

Biz Kimiz?

Mim_R1_edited.jpg

MİSYONUMUZ / MISSION

Vahyin mesajının herkes tarafından doğru anlaşılması için yaşayarak anlatılmasını, sürekli eğitim ile  kavranmasını sağlamak ve  insanları Kur’an Halkaları ile buluşturmak...

VİZYONUMUZ / VISSION

İnsanlığın ortak birikim, tecrübe ve değerlerinden oluşan, Kur’an-ı
Kerim’de bir araya getirilmiş olan sosyal ve ahlaki değerlerin, yalnızca Müslümanlar tarafından değil; din, dil, ırk, mezhep, meşrep, ideoloji ayrımı yapmaksızın tüm insanlar tarafından anlaşılır kılınmasını ve hayatın her alanında uygulanmasını  sağlamaktır.
610 yılından beri süregelen ve Muhammedî davetle yaşıt olan Kur’an Halkaları, vahyi anlama, yaşama ve nebevi sünneti hayata taşıma gayreti içerisinde olup, aynı zamanda insanlığın vahiyle inşasını hedefleyen Kur’an talebelerinin birlikteliğidir.

İlkelerimiz_Backround.jpg
Capa_Hikayemiz

Hikayemiz

     Hikayemiz, 610 yılında başladı. Allah Resulü eliyle gerçekleştirilen büyük iman hamlesinin arkasındaki itici kuvvet olan vahiy ve O'nun dönüştürücü gücünü anlamak ve anlatmak hayatın inşası için önemliydi. Zira, vahiy ilk muhataplarının hayatını adım adım inşa etmişti. Bizi neden mahrum bıraksın ki. Uzun yıllardır yapılan Kur'anı anlama çalışmaları 2012 yılında Kur'an Nesli Projesi kapsamında; Nebevi Kur'an Halkaları'nın altyapısını da tamamlayarak kurumsal hale geldi.

   Nebevi Kur’an Halkaları, Rabbimizin hayatın inşası için gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i birlikte okuma, doğru anlama ve vahyi hayata taşıma amacıyla oluşturulan düzenli, sistemli okuma gruplarından oluşur. Peygamberimiz kendisini bu projeye adadı. 23 yıllık muazzam bir menkıbe yazdı. Proje kemale erdiğinde de onun ömrü bitti.
  Peki, proje bitti mi? Bitmedi, devam ediyor. Zira, proje Allah’ın projesiydi, şahıslara bağlı değildi. Bu bir “âlemlere rahmet olma” projesiydi. Projeye sahip çıkanın kendisi de Allah’ın projesi olacaktı. Nitekim, sahabe dediğimiz insanlar, Allah’ın projesine dâhil oldukları oranda büyüdüler, birer yıldız oldular.
    Siz de Allah’ın projesine dâhil olmak, dahası, ‘Allah’ın projesi’ olmak istemez misiniz?

kuran halkaları ilkelerimiz
Capa_İlkelerimiz

İlkelerimiz

Allah Rasûlü'nün misyonu, vahiyle inşa edecek bir Kur’an nesli
yetiştirmekti. Bunun için kullandığı en önemli usullerden birisi
"Sohbet Halkaları" idi. İlk Kur’an Halkası Dâr’ul Erkam: Erkam b.
Erkam’ın evi idi… Sevgili Rasûlümüz, hem vahiyle aldığı mesajı
öğretti hem de hayatı ile yaşayarak canlı bir Kur’an oldu! Yeryüzü
bu sayede ilk Kur’an nesline şahit oldu. Bu çerçevede;
Genel İlkelerimiz:
Aktif iyilik, pasif iyiliğin önündedir…
Sâlihât, hasenâtın önündedir…
Hakikatin otoritesi, rivayetin otoritesinin önündedir…
Allah’ın dini, ataların dininin önündedir…
Kur’an, mushafın önündedir...
Manâ, lafzın önündedir...
Tahkik, taklidin önündedir...
İlmiyat, hissiyatın önündedir...
Tertil, tecvidin önündedir...
Ahlâk, ahkâmın önündedir...
İbadet, âdetin önündedir...
Sevgi, korkunun önündedir...
Şahsiyet, ferdiyetin önündedir...
Ümmet, asabiyetin önündedir…

Çöl Tepeleri
Capa_Düzenli_Derslermiz

Düzenli Derslerimiz

Resim_1.jpg
Capa_Youtube
8.BULUŞMA - ERDEM ACAR - AÇILIŞ KONUŞMASI - 25.08.2023
Videoyu Oynat
GenelKurul
2023_Genel_Kurul_Çağrısı_R1.jpg
Slayt_R1.jpg
Capa_İletişim

Bize Ulaşın

Topkapı, Marifetname Sk., 34093 Fatih/İstanbul

Telefon: 0850 610 0 571
veya +90 533 743 64 74

  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook

Teşekkürler. Yetkililerimiz en kısa sürede dönüş yapacaklar inşaAllah.

bottom of page