ALİJA İZETBEGOVİÇ'İ RAHMETLE ANIYORUZ...

Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’ten alıntı sözler:

** “Müslümanlar, hayatta nasıl uygulanacak sorusundan kaçmak için, Kur’an’ın, nasıl okunması gerektiği hususunda geniş bir ilim ürettiler.!!

** “Kur’an ve İslam, sadece hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir.”

** “İlimle din, birbirinden ayrıldığı takdirde, din insanları geri kafalılığa, ilim ise ateizme sürükler.” 

** “Yer yüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım!”

** “İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.”

** “Bütün yücelik ve şükran Allah’a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tespit eder!”

** “Din, hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder

** “Bir şahsın yüceltilmesi hadisesi, geçmişte ve bugün var ama İslam’a kesinlikle yabancıdır! Çünkü bu bir çeşit putçuluktur!”

** “Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder?”

** “Hayvanlar açken tehlikeli olur. İnsanlarsa tokken tehlikeli oluyorlar.”

** “Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız.” 

** “Düşmanına benzediğin zaman, savaşmanın anlamı kalmaz.” 

** ''İslam korkakların değil, cesur ve atıl Müslümanların omuzlarında yükselecektir!''

** "Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın."

** "Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır."

** "Hayat kısa sözüne hiç itibar etmedim. Çünkü yeterince uzun yaşadığımı düşünüyorum."

** "Müslümanların hızla artan büyük nüfusuyla övünmemiz, bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor. Ruhumuza, akılımıza ve başarılarımıza vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız? Küçük ve kırılgan bir insanda bile insanlığa katkıda bulunabilecek büyük bir ruh bulunabilir. Gücümüz, bilimimiz, edebiyatımız nerede? Nerede buluşlarımız, küllî iyiliğe katkılarımız?"

** "Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler."

** 'Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız ve her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır. Biz ölüyoruz ama onlarda kazanmıyorlar...' 

"** Dünya üzerindeki Müslümanların vaziyetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusunda daima başkaları mı suçlu? Eğer biz suçluysak -ki ben böyle olduğu kanatindeyim- yapmamız gereken neyi yapmadık, yahut yapmamamız gereken neyi yaptık? Bana göre bunlar, bizim imrenilmeyecek vaziyetimizle ilgili iki kaçınılmaz sorudur."

** ”Uygarlık, kadını hayranlık veya kullanım objesi yapmış; fakat takdir ve saygıya layık tek şey olan şahsiyeti ondan almıştır.”

** ”Gerçek inanan bir nesil, sadece şuursuz bir dini aidiyet içinde bulunan düzinelerce nesilden çok daha fazla şey yapabilir.”

** ”Anlayış eksikliğinden saldırganlığa sadece bir adım vardır.”

** ”İslamiyet’in ilerlemesini sakin ve teslimiyetçi kimseler değil, cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir.”

** ”İnsan idealsiz yaşayamaz, en azından insan gibi yaşayamaz.”

** ”En kötü kombinasyon, boş bir ruh ile dolu bir midededir.”

** ”Evet ben de korkuyorum ama yürümemi gerektiren sebepler, korkmamı gerektiren sebeplerden daha fazla.”

** ”İslam halifeyi yarattı ve o krallardan da üstün olan bir krala dönüştü.”

** ”İnsanlara hayat bahşetmek, ölü ruhları diriltmek maksadıyla indirilmiş bulunan Kur’anı Kerim, ne yazık ki bu gün insanlar kolay can versinler, diye başlarında okunmaktadır.”

** ”Karizması olan bir şey varsa, o da; ızdıraptır.

** ”Kendilerine delilik bulaşmış insanlar mutludurlar, ben de onlardan biri olduğuma inanıyorum.”

** ”Biz koyun olduğumuz için onlar kurt oldular.”

** ”Acılar ve ızdıraplar içinde doğan dinler ve devrimler rahat ve konfora gömülünce biter.”

** ”İslam güzel de, Müslüman bunun neresinde?”

** ”Tarih baştan aşağı, küçük fakat kararlı, cesur ve akıllı insan topluluklarının, hadiselerin seyrini değiştirdiklerini anlatan bir hikayedir.”

** ”Ya İslamî yenilenmeye doğru hareket veya pasiflik ve gerileme. Müslüman halklar için üçüncü bir ihtimal yoktur.”

** ”Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır.”

** ”Ahlaklı ateist olabilir, ama, ahlaklı ateizm olamaz.”

** ”İnanılan ve onun için çaba sarf edilen ütopya, ütopya olmaktan çıkar.”

Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bizlerin de yaşamını ve ölümünü onunki gibi bir dava uğrunda eylesin...

23.10.2018 | PAYLAŞ :